Privacybeleid

Onze website: kleiindepolder.nl

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Klei in de Polder kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Klei in de Polder, en / of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Klei in de Polder verstrekt. Klei in de Polder kan de volgende gegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw email adres
  • Uw IP-adres

Waarom Klei in de Polder gegevens nodig heeft

Klei in de Polder verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te nemen als u daar om verzoekt, en / of om u schriftelijk (per email en / of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Klei in de Polder uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

Hoe lang Klei in de Polder uw gegevens bewaart

Klei in de Polder bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen

Klei in de Polder verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen van websitebezoek

Op de website van Klei in de Polder worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt.

Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Klei in de Polder gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

Klei in de Polder maat gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Klei in de Polder bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het Privacy beleid van Google voor meer informatie. U treft ook het Privacy beleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te kunnen houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Klei in de Polder te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens google verwerken. Klei in de Polder heeft hier geen invloed op.

Klei in de Polder heeft Google geen toestemming gegeven om via Klei in de Polder verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar keramiek@kleiindepolder.nl.

 Klei in de Polder zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

Klei in de Polder neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beschermd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Klei in de Polder verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met Klei in de Polder via keramiek@kleiindepolder.nl

www.kleiindepolder.nl is een website van Klei in de Polder. Klei in de Polder is als volgt te bereiken:

Hobbemalaan 17

2923 XD Krimpen aan den IJssel

Nederland

KvK 52713563

Tel.: 31 6 48218320

Email adres keramiek@kleiindepolder.nl